Våra verktyg

I vårt arbete med marknadsanalyser översätter vi den makroekonomiska utvecklingen och de villkor som råder på den lokala marknaden till tydliga beslutskriterier för våra kunder. Fakta om tillväxt, marknad, kunder, priser och andra omvärldsförändringar tolkas, förädlas och bearbetas. Vi använder dels verktyg och metoder som vi själva utvecklat men tillämpar också generella metoder och verktyg. Inom strategi och verksamhetsutveckling arbetar vi enligt en strukturerad process och alltid i nära samverkan med våra kunder. Läs om några av våra verktyg nedan.

Evidens databaser

Läs merLäs mindre

Tillväxtdata – lönesumma realtid

Läs merLäs mindre

Ekonometriska förklarings- och prognosmodeller

Läs merLäs mindre

Befolkningsprognoser

Läs merLäs mindre

Betalningsvilja - Analys av transaktioner på bostadsmarknaden

Läs merLäs mindre

Betalningsvilja - Intervjuundersökningar

Läs merLäs mindre

Byggtaktsberäkning

Läs merLäs mindre

Byggrättsvärdeskalkyl

Läs merLäs mindre

Stadskvalitetsmodell för bostäder – förklaringsmodell för attraktivitet och intäktspotential

Läs merLäs mindre

Konkurrentanalys bostadsbyggnadsaktörer/marknadsposition

Läs merLäs mindre

GIS: kraftfulla visualiseringsmodeller

Läs merLäs mindre

Parkeringsanalys

Läs merLäs mindre

Stadskvalitetsmodell för Kontor – förklaringsmodell för attraktivitet och intäktspotential

Läs merLäs mindre

Fastighetsvärdering

Läs merLäs mindre

Investeringskalkyl och fastighetsekonomisk analys

Läs merLäs mindre

Ledningsstöd/Executive Coaching

Läs merLäs mindre

Teamutveckling

Läs merLäs mindre