Verksamhetsutveckling

Även med väl definerade mål och strategier kan det vara en utmaning för organisationen att hitta rätt arbetsformer, verktyg och processer för att ta sig till målet. Vi hjälper våra uppdragsgivare att bygga en robust grund där ledning, chefer och medarbetare riktar blicken - och stegen - åt samma håll, där engagemang, förståelse och tillit leder till att förändringen får fäste. vi jobbar också med effektivisering av processer samt utveckling av verktyg och förhållningssätt. Våra tjänster omfattar både organisationsutveckling och praktiskt ledningsstöd samt implementering av strategiska förändringar.

marknadsanalys

Strategiskt Ledningsstöd

Läs merLäs mindre

Utveckling av grupper och team

Läs merLäs mindre

Stöd vid utformning av effektiva arbetsprocesser

Läs merLäs mindre

Moderering och facilitering

Läs merLäs mindre

Utbildningar och program

Läs merLäs mindre

Individuella medarbetarprogram

Läs merLäs mindre