Uppdrag

Våra uppdrag

Evidens genomför ett hundratal projekt varje år. De flesta uppdrag resulterar i affärskritisk och företagsintern information, vilket ställer höga krav på sekretess. Redovisningen av exempel på projekt får därför begränsas till arbeten som offentliggjorts eller där uppdragsgivaren lämnat sitt medgivande.

Studentbostäder

Nyproduktion av studentbostäder

Studentbostäder

Marknaden för studentbostäder

Ägarlägenheter

Strategi för ägarlägenheter

Geografiska marknader

Val av nya geografiska marknader

Outsourca

Att outsourca eller inte?

Affärsplan

Affärsplan med syfte att attrahera nya kunder

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi för institutionell fastighetsägare

Affärsplan

Affärsplan för fastighetsföretag

Wall street

Affärsrådgivning till internationell investerare

Kundsegmentering

Kundsegmentering

Lidingöhem

Strategi för ägandet av Lidingöhem