Uppdrag

Våra uppdrag

Evidens genomför ett hundratal projekt varje år. De flesta uppdrag resulterar i affärskritisk och företagsintern information, vilket ställer höga krav på sekretess. Redovisningen av exempel på projekt får därför begränsas till arbeten som offentliggjorts eller där uppdragsgivaren lämnat sitt medgivande.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys i södra Stockholm

Fagersjö

Medborgardialog och barnkonsekvenser i Fagersjö

Hamnstaden Ystad

Vad kostar det att bygga en ny stadsdel?

Teg

Modell och principer för exploateringsersättning

Bäckaslöv

Framgångsrik marktilldelning i Växjö

Källby reningsverk

Ekonomiska förutsättningar vid stadsutveckling i Lund

Mälarporten

Ekonomiska villkor och affärsupplägg

Karlslund

Strategi för utveckling av Karlslund

Platinan

Strategi för utveckling av kvarteret Platinan

Investerarmarknaden

Marknadsföring mot investerarmarknaden

Försäljningsprospekt

Utveckling av försäljningsprospekt

Skiss Mariehäll

Strategi för utvecklingen av Mariehäll i Bromma

Kantarellen Lidingö

Affärsplan för utveckling av fastighet på Lidingö

Danderyd

Intäktspotential vid stadsutveckling

Fotografiska

Fotografiska - fastighetsutveckling

Wättinge

Stadsutvecklingsprocess för Wättingeområdet i Tyresö