Uppdrag

Våra uppdrag

Evidens genomför ett hundratal projekt varje år. De flesta uppdrag resulterar i affärskritisk och företagsintern information, vilket ställer höga krav på sekretess. Redovisningen av exempel på projekt får därför begränsas till arbeten som offentliggjorts eller där uppdragsgivaren lämnat sitt medgivande.

Den svenska bostadsmarknaden thumbnail

Rapportserie ”Den svenska bostadsmarknaden”

Omvärldsanalys

Löpande omvärldsanalys: "Abonnemang"

Årsredovisning

Analyser och beskrivningar till årsredovisningar

Sergels torg

Uppföljning och utvärdering av översiktsplan

Eriksberg

Betalningsvilja för bostäder

JM Kvarnholmen

Marknadsanalys bostäder Kvarnholmen

Nacka

Marknadsanalys Nacka

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen