Uppdrag

Våra uppdrag

Evidens genomför ett hundratal projekt varje år. De flesta uppdrag resulterar i affärskritisk och företagsintern information, vilket ställer höga krav på sekretess. Redovisningen av exempel på projekt får därför begränsas till arbeten som offentliggjorts eller där uppdragsgivaren lämnat sitt medgivande.

Marknadsdjup

Marknadsdjup - Hur många bostäder kan man bygga?

Den svenska bostadsmarknaden thumbnail

Rapportserie ”Den svenska bostadsmarknaden”

Omvärldsanalys

Löpande omvärldsanalys: "Abonnemang"

Årsredovisning

Analyser och beskrivningar till årsredovisningar

Sergels torg

Uppföljning och utvärdering av översiktsplan

Eriksberg

Betalningsvilja för bostäder

JM Kvarnholmen

Marknadsanalys bostäder Kvarnholmen

Nacka

Marknadsanalys Nacka

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen