Uppdrag

Våra uppdrag

Evidens genomför ett hundratal projekt varje år. De flesta uppdrag resulterar i affärskritisk och företagsintern information, vilket ställer höga krav på sekretess. Redovisningen av exempel på projekt får därför begränsas till arbeten som offentliggjorts eller där uppdragsgivaren lämnat sitt medgivande.

Boendeutgift HR BR

2017: Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Trångboddhet

2017: Trångboddhet i Sverige

Skuldkvotstak

2016: Effekterna av ett skuldkvotstak

kreditrestriktioner

2016: Effekter av ytterligare kreditrestriktioner för hushållen

Skuldkvotstak

2016: Effekterna av ett skuldkvotstak

Riksbankens penningpolitik

2016: Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015

Staten som fastighetsägare

2011: Staten som fastighetsägare och hyresgäst, SOU 2011:31

Shiller

2014: Hushållens förväntningar på bostadsprisutvecklingen

Bostadsbubbla

2013: Har Sverige en bostadsbubbla?

Utan finansiering

2015: Utan finansiering stannar bostadsbyggandet

Skuldkvot

2015: Den bedrägliga skuldkvoten

EU och Kommunernas bostadspolitik

2015: EU och kommunernas bostadspolitik, SOU 2015:58