Uppdrag

Våra uppdrag

Evidens genomför ett hundratal projekt varje år. De flesta uppdrag resulterar i affärskritisk och företagsintern information, vilket ställer höga krav på sekretess. Redovisningen av exempel på projekt får därför begränsas till arbeten som offentliggjorts eller där uppdragsgivaren lämnat sitt medgivande.

Olikheter

Hantering av konflikter och olikheter

Coaching

Individuell ledarutveckling

1000 bostäder

Organisationsutveckling för ökat bostadsbyggande

Organisationssammanslagning

Sammanslagning av organisationer

Förändringsledning

Förändringsledning med sammanslagning

Ledningsstöd

Ledningsstöd

KPI

Verksamhets- och kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Ledarskap

Ledarskapsutveckling för privat byggföretag