Uppdrag

Våra uppdrag

Evidens genomför ett hundratal projekt varje år. De flesta uppdrag resulterar i affärskritisk och företagsintern information, vilket ställer höga krav på sekretess. Redovisningen av exempel på projekt får därför begränsas till arbeten som offentliggjorts eller där uppdragsgivaren lämnat sitt medgivande.

Våningshöjd

Betalningsvilja för våningshöjd

Varumärkesstudie

Varumärkesstudie för bostadsutvecklare

Varumärkesmätning

Varumärkesmätning bostadsområde

NSI

Nöjd Stadsdels-Index, NSI