2017: Trångboddhet i Sverige

2017: Trångboddhet i Sverige

På uppdrag av HSB har Evidens utarbetat en rapport om trångboddhet i Sverige. I de flesta tillväxtregionerna är bostadsutbudet per invånare ungefär lika stort i dag som det var år 1990. Men detta gäller inte storstäderna där antalet invånare per bostad stadigt ökar, trots ökande nyproduktion.

Rapporten visar att prisutvecklingen på bostadsmarknaden, bland annat till följd av ett för lågt bostadsutbud, gör det svårare att flytta till storstäderna, särskilt till Stockholm. Men också många hushåll som redan finns i Stockholmsregionen har svårt att få en bostad som svarar mot hushållets behov. Det är framförallt utvecklingen i miljöer med både hög andel utrikes födda och låga inkomster som redovisar en problematisk och ofrivillig trångboddhet. Sådan ofrivillig trångboddhet i socialt utsatta miljöer riskerar att ytterligare förstärka sociala problem.

Läs rapporten

Trångboddhet

Exempel på andra uppdrag

JM Kvarnholmen

Marknadsanalys bostäder Kvarnholmen

Platinan

Strategi för utveckling av kvarteret Platinan

Wall street

Affärsrådgivning till internationell investerare

Skuldkvot

2015: Den bedrägliga skuldkvoten