Uppdrag

Våra uppdrag

Evidens genomför ett hundratal projekt varje år. De flesta uppdrag resulterar i affärskritisk och företagsintern information, vilket ställer höga krav på sekretess. Redovisningen av exempel på projekt får därför begränsas till arbeten som offentliggjorts eller där uppdragsgivaren lämnat sitt medgivande.

Marknadsdjup

Marknadsdjup - Hur många bostäder kan man bygga?

Den svenska bostadsmarknaden thumbnail

Rapportserie ”Den svenska bostadsmarknaden”

Omvärldsanalys

Löpande omvärldsanalys: "Abonnemang"

Årsredovisning

Analyser och beskrivningar till årsredovisningar

Sergels torg

Uppföljning och utvärdering av översiktsplan

Eriksberg

Betalningsvilja för bostäder

JM Kvarnholmen

Marknadsanalys bostäder Kvarnholmen

Nacka

Marknadsanalys Nacka

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys i södra Stockholm

Fagersjö

Medborgardialog och barnkonsekvenser i Fagersjö

Hamnstaden Ystad

Vad kostar det att bygga en ny stadsdel?

Teg

Modell och principer för exploateringsersättning

Bäckaslöv

Framgångsrik marktilldelning i Växjö

Källby reningsverk

Ekonomiska förutsättningar vid stadsutveckling i Lund

Mälarporten

Ekonomiska villkor och affärsupplägg

Karlslund

Strategi för utveckling av Karlslund

Platinan

Strategi för utveckling av kvarteret Platinan

Investerarmarknaden

Marknadsföring mot investerarmarknaden

Försäljningsprospekt

Utveckling av försäljningsprospekt

Skiss Mariehäll

Strategi för utvecklingen av Mariehäll i Bromma

Kantarellen Lidingö

Affärsplan för utveckling av fastighet på Lidingö

Danderyd

Intäktspotential vid stadsutveckling

Fotografiska

Fotografiska - fastighetsutveckling

Wättinge

Stadsutvecklingsprocess för Wättingeområdet i Tyresö

Studentbostäder

Nyproduktion av studentbostäder

Studentbostäder

Marknaden för studentbostäder

Ägarlägenheter

Strategi för ägarlägenheter

Geografiska marknader

Val av nya geografiska marknader

Outsourca

Att outsourca eller inte?

Affärsplan

Affärsplan med syfte att attrahera nya kunder

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi för institutionell fastighetsägare

Affärsplan

Affärsplan för fastighetsföretag

Wall street

Affärsrådgivning till internationell investerare

Kundsegmentering

Kundsegmentering

Lidingöhem

Strategi för ägandet av Lidingöhem

Våningshöjd

Betalningsvilja för våningshöjd

Varumärkesstudie

Varumärkesstudie för bostadsutvecklare

Varumärkesmätning

Varumärkesmätning bostadsområde

NSI

Nöjd Stadsdels-Index, NSI

Olikheter

Hantering av konflikter och olikheter

Coaching

Individuell ledarutveckling

1000 bostäder

Organisationsutveckling för ökat bostadsbyggande

Organisationssammanslagning

Sammanslagning av organisationer

Förändringsledning

Förändringsledning med sammanslagning

Ledningsstöd

Ledningsstöd

KPI

Verksamhets- och kvalitetsutveckling i Stockholms stad

Ledarskap

Ledarskapsutveckling för privat byggföretag

Boendeutgift HR BR

2017: Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Trångboddhet

2017: Trångboddhet i Sverige