Om evidens

Evidens erbjuder kvalificerad analys och strategisk rådgivning åt privata och offentliga aktörer på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi arbetar också med organisations- och ledarskapsutveckling liksom med praktiskt stöd och implementering av strategiska förändringar. All analys och rådgivning står på evidensbaserad och empirisk grund. Fakta förädlas och bearbetas med hjälp av våra unika databaser och prognosmodeller. Vi utgår ifrån ett marknadsperspektiv och ser alltid till helheten, sätter saker i sitt sammanhang och söker orsak/verkan-samband.

Våra uppdrag handlar om att, tillsammans med företagsledning och styrelse, genomföra kvalificerade marknadsanalyser och/eller driva processer för att forma strategier eller affärsplaner. Våra kunder ska kunna fatta välgrundade beslut i enlighet med marknadsvillkor och interna förutsättningar för att åstadkomma varaktiga framgångar och hållbar utveckling mot givna mål. Se exempel på genomförda projekt under Uppdrag.

Vid sidan av konkreta uppdrag åt fastighetsaktörer anlitas vi regelbundet av branschorganisationer, myndigheter och ibland regeringskansliet för analyser och rapporter i fastighets- och bostadsanknutna frågor.

Kontaktinformation till alla på Evidens finns under Kontakt.

Evidens latin
Vår vision är att...

            …vi ska kunna svara på samhällsbyggandets mest centrala frågor och tillhandahålla verktyg för vägval mot en uthållig och attraktiv samhällsutveckling

            …vilket vi som konsulter förverkligar genom analys, rådgivning och ledning av processer som hjälper kunderna att uppnå sina mål.

 

Tollare Nacka
Våra kunder

Evidens jobbar med uppdragsgivare inom alla delar av samhällsbyggnadssektorn. Omkring två tredjedelar av kunderna finns inom privat sektor. Det enskilt största kundsegmentet är Bostadsutvecklare samt Bygg- och fastighetsföretag (såväl privata som publika).

Kommuner samt Kommunala- och Statliga bolag är andra stora kundsegment. Även intresseorganisationer, institutioner (pensionsfonder) och privata investerare utgör betydande kunder. Bland kunderna återfinns dessutom arkitektbyråer, andra konsultfirmor, högskolor, transportföretag etc.

Våra uppdrag
Våra uppdrag

Basen i Evidens verksamhet utgörs av kvalificerad marknadsanalys. Det är också tjänstesegmentet Marknadsanalys som är vårt största, både avseende antal och total intäktsvolym. Segmentet har ökat de senaste åren, både avseende totalt antal uppdrag och som andel av Evidens totala omsättning. Inom övriga tjänstesegment är uppdragen relativt jämnt fördelade.