Nyheter

Många unga stängs ute från möjligheten att köpa bostad

Evidens har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier analyserat effekterna av de amorteringskrav som

...

Snabbt stigande kontorspriser var faktiskt förutsägbara!

En förutsättning för att lyckas väl med fastighetsinvesteringar är att kunna förutspå marknadens

...

JLL-Evidens Residential Market Index - Stort fall för byggandet i kommuner med högt RMI

Behov av nya bostäder och efterfrågan är inte samma sak.

...

Twitter