Nyheter

BNP-tillväxten bromsas till följd av kreditrestriktioner - med 1 procentenhet per år

Sedan bolånetaket infördes 2010 har kreditgivningen successivt stramats åt.

...

Bostadsbyggandet faller trots god konjunktur

I regeringsförklaringen 2019 pekade statsminister Stefan Löfvén på att bostadsbyggandet 2018 var

...

JLL-Evidens Residential Market Index – Fortsatt fallande index

Behov av nya bostäder och efterfrågan är inte samma sak.

...

Twitter

 • Evidens @Evidensgruppen
  "Var det värt det?" https://t.co/FveDA4vHAc
 • Evidens @Evidensgruppen
  "Miljardsmällen efter amorteringskraven – slår mot unga och sänker BNP." Vår senaste rapport som tagits fram på upp… https://t.co/1P8Y37YORY
 • Evidens @Evidensgruppen
  Ny Evidens-rapport! Kreditrestriktioner har medfört att BNP-tillväxten bromsas genom minskat byggande och ökat spar… https://t.co/b8EEUAqvdo
 • Evidens @Evidensgruppen
  Läs hela rapporten, ”Analys och utvärdering av statligt stöd till kommunerna för bostadsbyggande och planering”, på… https://t.co/kC613IFlrj